Art Home
Image default
Woning en Tuin

Waarom overstappen op duurzame energie?

Waarom overstappen op duurzame energie?

We kunnen niet onbeperkt blijven beschikken over fossiele brandstoffen, zoals olie, gas, steenkool en kernenergie. We moeten dus steeds meer alternatieve vormen van energie gaan gebruiken. We moeten duurzaam gaan leven. Ook moeten we een duurzame vorm van energie gaan gebruiken. Op dit moment (2019) gebruikt circa 7% van de Nederlandse huishoudens duurzame energie. Overstappen energieleverancier mag u niet vergeten. 

De vele voordelen van duurzame energie

Bij het gebruiken van duurzame energie wordt de aarde minder vervuild.

  • De door je zonnepanelen geleverde energie zorgt voor een daling van je energiekosten.

  • Dankzij het zelf opwekken van energie word je minder afhankelijk van energieleveranciers.

  • Er worden geen stoffen die schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid uitgestoten.

  • De beperkt beschikbare fossiele brandstoffen worden minder gebruikt.

  • Met je eigen zonnepanelen is het mogelijk om zelf energie op te wekken en om energie terug te leveren aan je energieleverancier. 

De duurzaamheid van duurzame energie

Voor het opwekken van duurzame energie worden diverse bronnen gebruikt: wind, zon, water, biomassa, aardwarmte en bodemwarmte. Soms wordt er getwijfeld aan de duurzaamheid van duurzame energie. Er worden bijvoorbeeld vragen gesteld over de herkomst en de verwerking van biomassa. Ook worden er vragen gesteld over de kosten die gemaakt moeten worden om aardwarmte op te halen, want die kosten zijn aanmerkelijk hoger dan de opbrengst. Niet over alle vormen van duurzame energie wordt getwijfeld. Zonne-energie is ongetwijfeld de meest schone duurzame energie. Niet voor niets wordt door de overheid het plaatsen van zonnepanelen middels subsidieregelingen gestimuleerd. Vergelijk energie en vergelijk dus ook duurzame energie.

Duurzame energie heeft ook nadelen

  • Landschapsvervuiling is een nadeel van duurzame energie. Er kunnen zelfs natuurgebieden worden aangetast. In het landschap geplaatste windmolens nemen ruimte in beslag. Bovendien zorgen ze voor schaduw.

  • Vogels vliegen in windmolens. Jaarlijks worden er zo ruim 20.000 vogels gedood.

  • Duurzame energie heeft hoge opstartkosten. Het aanschaffen van bijvoorbeeld zonnepanelen vergt een aanzienlijke investering.

  • De aanleg van stuwdammen kan duurzame energie bevorderen. Helaas kan die aanleg ook het landschap aantasten. Door het aanleggen van stuwdammen of het bouwen van een waterkrachtcentrale vinden veel vissen de dood.