Art Home
Image default
Recreation / Food

Drie manieren om een woning te verduurzamen

Momenteel zijn de meerdere lockdowns al een tijdje achter de rug. Toch hebben de lockdowns grote impact gehad op de levens- en denkwijze van veel Nederlanders. Bouwmarkten merkten op dat de resultaten opmerkelijk verbeterden gedurende de lockdowns: men richtte zich meer op het klussen binnenshuis. Ook bleken meerderen zich te verdiepen in het verduurzamen van de woning.

Gedurende de lockdown werd veel tijd binnenshuis doorgebracht. Op die manier kregen velen ook een bewustwording van de woning en de verbeterpunten. Uit onderzoek bleek daqt 29% bewoners aangaven meer belang te hechten aan wooncomfort, 28% gaf aan meer gemotiveerd te zijn om te klussen aan de woning en 28% richtte zich ook daadwerkelijk op het klussen. Ook zagen velen de toename van het energieverbruik, waar in veel gevallen energiebesparende maatregelen toe te passen waren. Welke manieren er zijn om de woning te verduurzamen, kunt u lezen in onderstaande informatietekst.

Spouwmuur isoleren

Uiteraard zal er geen energie meer verbruikt hoeven worden als alle energie wordt vastgehouden. Helaas verliest een gemiddeld woning al ruim 20% van de warmte via muren. Een spouwmuurisolatie is een goedkope en snelle manier om dit percentage te verlagen. De kleine handelingen die plaatsvinden kunnen niet eens een verbouwing genoemd worden en gebeuren buitenshuis, waardoor de bewoners niet achter zullen blijven met rommel.

Nieuwe kozijnen

Kozijnen zijn nodig bij de plaatsing van ramen. Indien de kozijnen kwalitatief niet meer voldoende zijn, zullen er kleine scheuren ontstaan, waardoor er vele warmte verloren gaat door de raamlijsten.  Om de warmte te behouden binnenshuis, zal er meer gestookt worden, waardoor de energiekosten zullen toenemen.

Om te verduurzamen is het dus belangrijk om de woning te voorzien van kwalitatieve kozijnen. Aan de hand van de U-waarde zal bij de kozijnen kopen direct duidelijk worden hoe goed de kozijnen de ruimte isoleren. Hierbij geldt: hoe lager de U-waarde, hoe minder warmte er verloren gaat.

Zonnepanelen

Verduurzamen wordt vaak gezien als het verminderen van het gebruik van energie. Toch is dit een misverstand. Energie wordt momenteel ook nog geproduceerd aan de hand van de verbranding van fossiele brandstoffen dat het milieu enorm vervuild. Bij het verduurzamen wilt men de nare gevolgen voor de natuur tegengaan.

Tegenwoordig is het ook mogelijk energie te produceren aan de hand van een 100% groene energiebron, waaronder de zon en de wind. Zonnepanelen zullen het zonlicht opvangen en snel omzetten naar bruikbare energie, waardoor de energie op een duurzame wijze is geproduceerd.

http://directeenkozijn.nl