Art Home
Image default
Energie

Wat is een kleine windmolen en waar heb je dit voor nodig?

Er zijn verschillende manier waarop je jouw eigen groene stroom kunt opwekken en mee kan helpen aan een beter milieu. Zonnepanelen zijn de meest gebruikte vorm voor het opwekken van de eigen energie voor een huishouden of bedrijf. Maar wist je dat je ook met een kleine windmolen over je eigen groene stroom kunt beschikken? In dit artikel vertellen we je meer over kleine windmolens en waar je zo’n molen voor nodig hebt. 

Wat zijn kleine windmolens?

Een kleine windmolen is hetzelfde als een miniwindturbine. Deze molen wordt gebruikt voor het opwekken van groene stroom op kleine schaal. Doorgaans wordt dit gedaan in gebieden waar grote turbines plaatsen niet mogelijk is. De kleine windmolens zetten, net als de grote windmolens die we veel in ons land zien, windkracht om in energie. Er ontstaat stroom doordat de draaiende wieken van de kleine molen een generator in de turbine aandrijven. Kleine windmolens zijn er in twee verschillende soorten; zo is er de verticale variant die de as en de wieken loodrecht op de richting van de wind hebben staan. 

Het voordeel van deze kleine windmolens is dat de wieken altijd wind zullen vangen, wat de windrichting ook mag zijn. De andere soort zijn de molens die een horizontale as hebben waarbij de as evenwijdig ligt aan de richting van de wind en de wieken er loodrecht op staan. Deze soort windmolen zie je bijvoorbeeld in de grote windmolenparken maar is dus ook te gebruiken als kleine windmolen.

Waar heb je een kleine windmolen voor nodig?

Om duurzamer te kunnen leven en beter met je energieverbruik om te gaan heb je een alternatief voor gewone stroom nodig. Een kleine windmolen is het perfecte voorbeeld van zo’n alternatief. Omdat je wind omzet in energie wek je jouw eigen duurzame elektriciteit op. Dit voorkomt de uitstoot van emissies als fijnstof en broeikasgassen. 

Deze stoffen worden uitgestoten bij elektriciteitsopwekking met fossiele brandstof. Daarnaast produceren de kleine windmolens in vergelijking met grote windturbines minder geluid en zorgen ze voor minder overlast voor dieren en minder visuele storing. Wil jij een eind maken aan die lelijke windmolenparken? Begin dan bij jezelf en kies voor een kleine windmolen. 

Kom meer te weten over de kleine windmolens

Een kleine windmolen heb je dus niet alleen nodig wanneer jij je eigen stroom wilt opwekken maar ook als jij het milieu wilt verbeteren, wilt zorgen voor minder emissie, geluids- en visuele overlast wilt voorkomen en dieren een beter leven wilt bieden. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over het gebruik van kleine windmolens? Lees meer over het bedrijf EAZ wind.

 

https://www.eazwind.be/