Art Home
Image default
Financieel

Geld lenen bij vrienden of familie, hoe interessant is dat?

Naar alle waarschijnlijkheid komen we allemaal op een zeker ogenblik wel eens in een situatie
terecht waarin we graag geld willen lenen. Geld lenen was nog nooit eerder op zoveel verschillende
manieren mogelijk als tegenwoordig. Je zou er in de praktijk dan ook voor kunnen kiezen om een
gewone persoonlijke lening af te sluiten, maar daarnaast zou je ook kunnen kiezen voor het afsluiten
van bijvoorbeeld een doorlopend krediet. Een andere optie waar steeds meer mensen gebruik van
maken is om geld te lenen bij hun ouders of bijvoorbeeld vrienden of familie. Alles wat je hierover
absoluut moet weten laten we je zeer graag hieronder ontdekken.

Waarom geld lenen?

Er kunnen heel wat verschillende situaties aan de oorzaak liggen van de noodzaak om geld te lenen.
Voor heel wat mensen geldt bijvoorbeeld dat ze leven van maand tot maand. Dit betekent doorgaans
dat ze aan het einde van de maand over niet voldoende financiële mogelijkheden meer kunnen
beschikken om bijvoorbeeld onverwachte facturen die in de bus vallen nog te kunnen betalen. Dat is
natuurlijk zeer vervelend. Bovendien is het ook mogelijk dat iemand gewoon een grote aankoop of
investering wenst te doen waarvoor niet voldoende financiële middelen voorhanden zijn. Een
klassiek voorbeeld hiervan is de aankoop van een eigen woning. Geld lenen is in een dergelijke
situatie voor het merendeel van de mensen dan ook een absolute must.

Hoe kan je geld lenen bij vrienden of familie?

Geld lenen is tegenwoordig dus mogelijk op ontzettend veel verschillende manieren. In het
merendeel van de gevallen zal je als potentiële kredietnemer een beroep proberen te doen op de
diensten van een bank of een andere financiële instelling. Er zijn echter ook situaties waarin dit niet
tot de mogelijkheden behoort. Dit bijvoorbeeld wanneer je niet tegemoet weet te komen aan de
vooropgestelde eisen of verwachtingen van deze partij. Het afsluiten van een lening bij een vriend of
een familielid zou dan eventueel nog een interessante oplossing kunnen betekenen. 

Ben je van plan om een krediet af te sluiten bij een vriend of familielid? Zorg er dan voor dat er altijd
een schriftelijke onderhandse leen overeenkomst wordt opgesteld. Enkel en alleen op die manier
beschik je immers over een wettelijke basis voor het afsluiten van jouw onderhands krediet. 

Hoe interessant is deze manier van geld lenen?

Geld lenen door middel van een onderhandse lening bij vrienden en / of familie lijkt in eerste
instantie zeer interessant te zijn. Dit gezegd hebbende kan er in de praktijk worden vastgesteld dat er
zeker niet alleen maar voordelen aan verbonden zijn. Voor menig aantal mensen geldt dat ze door de
jaren heen op deze manier in ruzie zijn beland met hun dichtste familieleden of de vrienden die hen
het meest nauw aan het hart zijn gelegen. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Wanneer je een
onderhandse lening gaat afsluiten bij één van je vrienden of familieleden is het dan ook altijd van
groot belang om dit te zien als een echte lening die gewoon conform de voorwaarden moet worden
terugbetaald. Enkel en alleen zo kan je vervelende verrassingen voorkomen.